Huis > Kennis > Inhoud
Fysisch-chemische eigenschappen van drie chroomchloride
Sep 19, 2018

Chroomtrichloride is meestal paars monoklinisch kristal, chroomion bevindt zich in de octaëdrische ruimte gevormd door chloride-ion op de hexahedron. De relatieve dichtheid is 1,76 g / cm3, het smeltpunt is 83 graden en de dichtheid is 2,87.

Het is gemakkelijk deliquescence, oplosbaar in water, paars in verdunde oplossing, groen in geconcentreerde oplossing, en de pH in 0.2mol / L-oplossing is 2.4. Oplosbaar in alcohol, enigszins oplosbaar in aceton, bijna onoplosbaar in ether.

Stabiel bij kamertemperatuur en atmosferische druk om licht, open vuur en hoge temperaturen te voorkomen. Sublimeren bij 950 graden Celsius en ontleden bij 1300 graden Celsius.