Huis > Kennis > Inhoud
De fysische eigenschappen van natrium dichromaat
Sep 19, 2018

Uiterlijk en karakter: oranje-rood kristallisatie, gebruiksvriendelijke hygroscopisch.

Smeltpunt (℃): 357 (watervrij)

Relatieve dichtheid (water = 1): 2,35

Kookpunt (℃): 400 (watervrij)

Molecuulformule: Na2cr2o7 2H2O

Moleculair gewicht: 297.99 oplosbaarheid: oplosbaar in water, onoplosbaarin alcohol.