Huis > Nieuws > Inhoud
Fysisch-chemische eigenschappen van natriumpermanganaat
Sep 19, 2018

Karakter: roodpaars kristal of poeder.

Relatieve dichtheid: 2,47

Oplosbaarheid: oplosbaar in water, ethanol en ether, oplosbaar in vloeibare ammoniak.

Smeltpunt: 170 graden C

Kookpunt: 100 graden C

Opslagomstandigheden: ventilatie van magazijnen, licht laden en lossen, gescheiden van organisch materiaal, reductiemiddel en zwavel fosfor ontvlambaar materiaal.