Huis > Nieuws > Inhoud
Potassium Permanganate Physicochemical Properties
Sep 19, 2018

Uiterlijk en karakter: paarse kristallijne vaste stof

Oplosbaarheid: oplosbaar in water, logen, licht oplosbaar in methanol, aceton, zwavelzuur

Dichtheid: 1,01 g / mlat 25 ° c

Smeltpunt: 240 ° C

Oplosbaarheid van water: 6,4 g / 100 ML (20ºc) Stabiliteit: stabiel, maar contact met ontvlambare materialen kan brand veroorzaken. Te vermijden stoffen zijn reductiemiddelen, sterke zuren, organische materialen, brandbare materialen, peroxiden, alcoholen en chemisch actieve metalen.

Sterk oxidatiemiddel. Opslagcondities: Opslagruimte ventilatie, licht licht lossen, met organisch materiaal, reductiemiddel, zwavel fosfor, ontvlambare stoffen gescheiden opslag