Huis > Nieuws > Inhoud
Natrium permanganaat
Sep 19, 2018

Gemeenschappelijke chemische producten natrium kaliumpermanganaatoplossing. Het kan worden gebruikt als een oxidant, bactericide, tegengif, en kan ook worden gebruikt als een substituut voor kaliumpermanganaat. Explosie treedt op in zwavelzuur, ammoniumzout of waterstofperoxide. Glycerine en ethanol kunnen leiden tot zelfontbranding. Contact met reductoren, organische stoffen en ontvlambare stoffen zoals zwavel en fosfor oorzaken gevaar van verbranding en explosie.